Utskrift

Årsplan/Pedagogisk plattform

Skrevet av Administrator . i kategorien Om barnehagen

Vi ønsker alle barn velkommen til Rabben barnehage.

Personalet vil jobbe aktivt for at hvert enkelt barn finner seg til rette og trives hos oss!

 

Rabben barnehage åpner høsten 2013 i midlertidige lokaler,
i påvente av ny 4 avdelings barnehage på Rabben (Sistranda)med byggestart august 2013.

Barnehagen eies av Marianne Espnes, Tove Kvalvik Holm og Britt Espnes.
Rabben barnehage åpner dørene i Dyrvik Kjeila 16 august 2013.

Vi starter som sagt opp i midlertidige løsninger, men vi starter ikke opp med midlertidig pedagogikk. Vi har en personalgruppe med høy pedagogisk kompetanse og mye praksis rettet mot barn. Vi har utarbeidet en solid pedagogisk plattform som alle i personalgruppa vår ønsker å jobbe for og etter.

Les fullstendig årsplan og vår pedagogiske plattform under info og dokumenter.

Vi ønsker å skape en identitet til Frøya, øya her vi bor. Kystkulturen skal alltid ligge som grunnlag for alt vi gjør. Vi ønsker at barna får gode opplevelser og minner i nærmiljøet sitt.

Alle har vi med oss en ”sekk”, en bagasje med holdninger, verdier, opplevelser, barndomsminner, dårlig eller god selvtillit/selvfølelse osv. Vi i Rabben barnehage er bevisst av hva vi bør hjelpe barna å fylle sekken med. Sekken som de skal ta med seg videre i livet sitt. Vi ønsker å fylle sekken slik at barn utvikler en god selvfølelse. 

Utskrift

Litt om eierne av Rabben barnehage

Skrevet av Administrator . i kategorien Om barnehagen

 

 

      Vi er 3 damer; Britt Espnes, Marianne Espnes og Tove Holm. Vi har jobbet sammen og vi har et felles engasjement i forhold til barns oppvekst. Vi brenner for jobben vår og har siden mai 2010 hatt sterke ønsker om å starte en egen barnehage. Vi deler syn på hva vi mener er viktig for å skape en god barnehage og hvordan innholdet i denne bør være. I tillegg har vi egenskaper vi mener utfyller hverandre og har mange og lange diskusjoner om alt som har med barnehage å gjøre.                     

      Vi  har siden 2010 jobbet hardt for å få lov til å bygge og starte egen privat barnehage. September 2013 fikk vi klarsignal på dette. August 2013 åpnet vi vår egen barnehage i midlertidige lokaler i Dyrvik kjeila, dette i påvente av ny 4 avdelings barnehage på Rabben i Sistranda. 20 august kom gravemaskinene på tomta så nå vet vi at vi kan åpne dørene i helt nye lokaler våren 2014.                         

     Alt startet med en tanke som ble til en drøm og nå har det blitt virkelighet.